ความจริงเกี่ยวกับสื่อโป๊ ที่อาจมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นน้อยมาก

ความจริงเกี่ยวกับสื่อโป๊ ที่อาจมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นน้อยมาก
ความจริงเกี่ยวกับสื่อโป๊ ที่อาจมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นน้อยมาก

คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทั้งหลายส่วนใหญ่มักคอยสอดส่องดูพฤติกรรมการดูสื่อของลูกๆวัยรุ่นว่าจะมีการเปิดหนังxอะไรดูหรือไม่ เพราะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้อาจมายั่วยุหรือชักจูงให้ลูกมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งบางทีก็มีผลทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมก่อนวัยอันควรได้ไม่มาก เมื่อเทียบกับแรงจูงใจอื่นๆ ลองมาดูหน่อยไหมว่าแรงจูงใจที่ว่าคืออะไร

การศึกษาวัยรุ่นในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีการดูสื่อพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์อย่างเด่นชัด วัยรุ่นเหล่านี้มักมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์กับวัยรุ่นด้วยกัน เหมือนกับการมีเพศสัมพันธ์เพราะเงินและเพราะความอยากรู้อยากลอง ตามรายงานฉบับใหม่ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายนในวารสาร Journal of Sexual Medicine พบว่าการเชื่อมโยงของสื่อกับการมีเพศสัมพันธ์เหมือนเป็นเรื่องเล็กเพราะมีเปอร์เซ็นต์เพียง ร้อยละ 0.3 – ร้อยละ 4 เท่านั้น Continue reading “ความจริงเกี่ยวกับสื่อโป๊ ที่อาจมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นน้อยมาก”